Нафтогазоносність карбонатних формацій
Термічна обробка

Відкриття ряду родовищ нафти й газу на більших глибинах (понад 4000 м) показало, що тріщинуватість у цих відкладеннях розвинена повсюдно, впливає на формування складних типів колекторів і обумовлює будову природних резервуарів.Особливе значення тріщинуватість має для низкопористых порід, у яких вона забезпечує і ємнісні, і фільтраційні властивості.

У цей час для оцінки тріщинуватості застосовуються кілька способів: метод більших шліфів (ВНИГРИ); вивчення пластичних і механічних властивостей під тиском (Игирги); капілярне насичення зразків люминесцирующей рідиною з наступним фотографуванням їх у джерелі ультрафіолетового світла (ВНИГНИ) і гідродинамічні методи.

Їхнє комплексування дозволяє одержати якісну й кількісну характеристики тріщинуватості зразка гірської породи: орієнтування, морфологію, сообщаемость тріщин, а також величини ємності, поверхневий щільності й розкриттю. Найбільш складними й мало освітленими питаннями є оцінка розкриття тріщин і їхнього впливу на фільтраційні властивості шарів. У проблемній лабораторії електронної мікроскопії МИНГ ім. И.М.

Губкина розроблена методика, що дає можливість за допомогою растрового електронного мікроскопа (РЕМ) оцінити структуру пустотного простору: розподіл пор по розмірах, величину середнього радіуса пор; довжина й розкриття тріщин, звивистість; загальну просветность порожнеч. Сутність методики полягає в просоченні зразків породи контрастним стосовно електронного пучка речовиною, здатним повністю заповнювати порожнечі в рідкому стані й затвердевать у них.

Як заповнювач використовується мономер (метилметакрилат) з добавкою полімеризатора й контрастної речовини. Робота на РЕМ проводиться в режимі катодолюминесценшш. Зразок гірської породи вивчається в широкому діапазоні збільшень (від 1 до 100000 крат), що дозволяє здатність 60 А и менш.

Дослідження керна родовищ Жанажол і Карача-Ганак з використанням даної методики показали, що тріщини, які візуально й при невеликому збільшенні часто сприймаються єдиними, насправді являють собою ряд відрізків різної довжини, роз'єднаних перемичками розміром 300-500 напівтемних; іноді тріщини роздвоюються. Спостерігається сильна изрезанность стінок тріщин, коефіцієнт изрезанности (відношення щирої довжини стінки тріщини до довжини останньої) 1,6.
Кіл. сторінок: 1 2 3
Гідрогеологічна обстановка Гідрогеологічна обстановкаЗ урахуванням наведених даних, для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт у мендымско-турнейской карбонатній товщі складної будови в межах найбільш перспективних...
Контактні дані Москва, Шаболовка вул., 34
Телефон: +7 (495) 607 95 73
Факс: +7 (495) 615 27 23
Вивчення шпар Вивчення шпарЗ'ясувалося, що між кількістю й інтенсивністю поглинань бурового розчину при проходці окремих пачок верхнемеловых порід і одержанням припливу нафти з них існує прямо пропорційний зв'язок....
Термічна обробка Термічна обробкаВивчення шліфів під люмінесцентним мікроскопом і візуальні спостереження дозволяють пояснити зниження пустотности відкладенням на поверхні зерен важких фракцій УВ. У той час як легкі фракції, що киплять...
Тип карбонатного колектора Тип карбонатного колектораУ карбонатних шарах зі споконвічно гарною пористістю й проникністю в переважній більшості випадків породи, незважаючи на інтенсивну постседиментационную преосвіченість, негативно...
 
Copyright (c) 2009