Нафтогазоносність карбонатних формацій
Термічна обробка
Вивчення шліфів під люмінесцентним мікроскопом і візуальні спостереження дозволяють пояснити зниження пустотности відкладенням на поверхні зерен важких фракцій УВ. У той час як легкі фракції, що киплять нижче температури запалення нафти, улетучиваются, більше важкі УВ затримуються, а при подальшому нагріванні розщеплюються з утворенням твердого коксовидного залишку, що займає й ізолює частина пустотного простору.

Оскільки він не віддаляється при екстрагуванні порід органічними розчинниками, пустотность зменшується. При 350-450 С коксовидный залишок вигорає й пустотность підвищується до значень, близьких до вихідного. На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки

При вивченні змін нафтоносних карбонатних порід, подвергшихся тепловому впливу, у повному об'ємі можуть бути використані всі види літолого-фізичних аналізів і визначень. Особливе значення при цьому має порівняльний літолого-фізичний аналіз порід до й після їхньої термічної обробки на певних температурні щаблях

1. Основні зміни мінеральної речовини карбонатних порід і структури їхнього пустотного простору обумовлені проявом термічної дисоціації карбонатних порід. Всебічне вивчення цього процесу дозволяє краще осмислити масштаби й глибину происходящих у карбонатних породах питолого-фізичних перетворень, а також якоюсь мірою имуправлять.
2. Важливим моментом у вивченні термічної дисоціації карбонатних порід є оцінка кількості продуцируемого ними З. який безпосередньо й побічно може впливати на механізм витиснення нафти з колекторів

3. При термічному впливі на нафті й бітуму насичені карбонатні породи УВ у них у широкому діапазоні температур випробовують глибокі перетворення й внаслідок цього безпосередньо беруть участь у формуванні структури пустотного простору колекторів. Цей факт вимагає подальшого вивчення й повинен ураховуватися при проектуванні розробки покладів нафти за допомогою внутріпластового горіння

Методика оцінки тріщинуватості й фільтраційних властивостей низкопористых карбонатних порід
Тріщинуватість карбонатних порід привертає велику увагу дослідників, тому що є чинником, що визначає процеси фільтрації й нагромадження вуглеводнів, і ставиться до числа маловивчених і складних питань.
Кіл. сторінок: 1 2 3
Гідрогеологічна обстановка Гідрогеологічна обстановкаЗ урахуванням наведених даних, для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт у мендымско-турнейской карбонатній товщі складної будови в межах найбільш перспективних...
Контактні дані Москва, Шаболовка вул., 34
Телефон: +7 (495) 607 95 73
Факс: +7 (495) 615 27 23
Вивчення шпар Вивчення шпарЗ'ясувалося, що між кількістю й інтенсивністю поглинань бурового розчину при проходці окремих пачок верхнемеловых порід і одержанням припливу нафти з них існує прямо пропорційний зв'язок....
Термічна обробка Термічна обробкаВивчення шліфів під люмінесцентним мікроскопом і візуальні спостереження дозволяють пояснити зниження пустотности відкладенням на поверхні зерен важких фракцій УВ. У той час як легкі фракції, що киплять...
Тип карбонатного колектора Тип карбонатного колектораУ карбонатних шарах зі споконвічно гарною пористістю й проникністю в переважній більшості випадків породи, незважаючи на інтенсивну постседиментационную преосвіченість, негативно...
 
Copyright (c) 2009