Нафтогазоносність карбонатних формацій
Будова природних резервуарів
Найбільші глибини занурення й особливості тектонічного режиму забезпечили найбільш інтенсивне выщелачивание органогенних вапняків у верхній частині розрізу й утворення высокоемких колекторів каверново-порового й порового типів з ефективною пористістю понад 15,0%.

Доломітизація, розповсюджена в нижній частині товщі, у сукупності з выщелачиванием порожнин тріщин обумовили формування складних колекторів: порово каверново трещинного й каверново-трещинного типів
Астраханське родовище за умовами седиментації близько до Жанажольскому.

Опади накопичувалися в мілководних умовах карбонатного плато, і породи мали сприятливу первинну структуру пор. Однак тривале й стійке опускання території привело до повсюдного запечатування седиментационных пор; перевазі вторинного минералообразования, обмеженому прояву процесів розчинення й виносу матеріалу. колектор, Що Утворився, характеризується наявністю залишкових дрібних пор (до 3 напівтемних) з поганий сообщаемостью.

Фільтраційні властивості шарів обумовлені в основному мікро-тріщинами із проникністю, що рідко досягає 2-3 10 напівтемний. Переважний тип колектора трещинно-поровый. Особливості формування ємнісного простору карбонатних порід різної фаціальної приналежності виявилися в чітких граничних значеннях фільтраційно-ємнісних властивостей і типах колекторів, розвинених на вивчених родовищах.

У продуктивних відкладеннях родовища Жанажол виділені колектори 1 і П класів порового й каверново - порового типів із проникністю до 200ПРО1(Г"3 напівтемних і пористістю 25-28%. На родовищах Карачаганак і Тенгіза переважають в основному колектори порового типу Ш и 1У класів зі значним розвитком дрібної кавернозности порід. Каверново-Трещинные й трещинные колектори залягають малопотужними прослоями серед поровых, причому їхнє співвідношення на родовищах неоднаково, товщина коливається від 3 до 20 м.

Таким чином, породи різної фаціальної приналежності мають істотно неоднаковий колекторський потенціал, що чітко видно із принципової схеми, складеної на основі систематизації матеріалів вивчення фільтраційно-ємнісних параметрів карбонатних відкладень різного генезису на родовищах нафти, газу й конденсату: у Прикаспии -Карачаганак, Жанажол, Астраханське, Тенгіз; Поволжя^-Поволжя-урало^-поволжя - Оренбурзьке; Середньої Азії - Урта-Булак, Ден-гизкуль, Саман-Тепе й інших.
Кіл. сторінок: 1 2 3
Гідрогеологічна обстановка Гідрогеологічна обстановкаЗ урахуванням наведених даних, для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт у мендымско-турнейской карбонатній товщі складної будови в межах найбільш перспективних...http://specialauto.net/
Контактні дані Москва, Шаболовка вул., 34
Телефон: +7 (495) 607 95 73
Факс: +7 (495) 615 27 23
Вивчення шпар Вивчення шпарЗ'ясувалося, що між кількістю й інтенсивністю поглинань бурового розчину при проходці окремих пачок верхнемеловых порід і одержанням припливу нафти з них існує прямо пропорційний зв'язок....
Термічна обробка Термічна обробкаВивчення шліфів під люмінесцентним мікроскопом і візуальні спостереження дозволяють пояснити зниження пустотности відкладенням на поверхні зерен важких фракцій УВ. У той час як легкі фракції, що киплять...
Тип карбонатного колектора Тип карбонатного колектораУ карбонатних шарах зі споконвічно гарною пористістю й проникністю в переважній більшості випадків породи, незважаючи на інтенсивну постседиментационную преосвіченість, негативно...
 
Copyright (c) 2009