Нафтогазоносність карбонатних формацій
Скупчення глинистих мінералів
На формування корисної ємності карбонатних порід: Корисна ємність карбонатних порід формується в результаті взаємодії різних факторів. Це насамперед умови утворення й структурно-текстурні особливості, у сумі визначальні седиментационную ємність карбонатних порід.

Остаточна конфігурація корисного ємнісного простору створюється в ході постседиментационной історії карбонатних порід, що дуже складна й складається з ряду сменяющих друг друга в часі процесів, що створюють передумови для розвитку в зонах підвищеної тектонічної активності тріщинуватості, що грає важливу роль у формуванні колекторського потенціалу карбонатних порід

Основна частина карбонатних колекторів представлена вапняками, серед яких найбільшим поширенням користуються уламкові, органогенні й хемогенні різниці. Поводження їх у діагенезі й катагенезі істотно по-різному. Але ще до литификации окреміі тридцятилітні частини осаду починають пристосовуватися до умов всі зростаючого зневоднювання. Створюється текстурний вигляд майбутньої породи. Залежно від співвідношення компонентів в осаді виникають текстури різного ступеня неоднорідності.

Присутність глинистих мінералів у цементі карбонатних порід підвищує їхню текстурну неоднорідність що приводить до розвитку тріщин по границях зчленування різних по текстурі ділянок. Вплив глинистих мінералів на формування їхньої корисної ємності визначається кількістю й формою розподілу в породі. Мінеральна сполука глинистої домішки істотного значення не має в тому випадку, коли вона не перевищує 10%. Постседиментационные перетворення карбонатних порід найбільше інтенсивно протікають у діагенезі, коли осад ще не повністю збезводнений.

Інтенсивність диагенетических процесів залежить від первинної проникності опадів, а також від кількості й типу органічної речовини. Вплив останнього на плин постседиментационных процесів визначається його кількістю й типом. Створена класифікація ОВ по впливі на фізико-хімічні процеси, що протікають у породах, широко відома й тому тут не приводиться. ОВ першого типу не бере участь у формуванні ємності карбонатних колекторів і в даній статті не розглядається.

ОВ другого типу, перетворення якого супроводжується розривом кисневих зв'язків і виділенням З-, приводить до розчинення контактуючих з ним карбонатних мінералів (перший етап розчинення). Наявність ОВ третього типу супроводжується гідрофобізацією глинистих мінералів, що цементують карбонатні породи, а також деякої кількості тонкозернистих карбонатних компонентів. У катагенезі при високих термодинамічних параметрах по границях зчленування різних по текстурі ділянок починається роз'єднання частин породи друг від друга
Кіл. сторінок: 1 2 3
Гідрогеологічна обстановка Гідрогеологічна обстановкаЗ урахуванням наведених даних, для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт у мендымско-турнейской карбонатній товщі складної будови в межах найбільш перспективних...
Контактні дані Москва, Шаболовка вул., 34
Телефон: +7 (495) 607 95 73
Факс: +7 (495) 615 27 23
Вивчення шпар Вивчення шпарЗ'ясувалося, що між кількістю й інтенсивністю поглинань бурового розчину при проходці окремих пачок верхнемеловых порід і одержанням припливу нафти з них існує прямо пропорційний зв'язок....
Термічна обробка Термічна обробкаВивчення шліфів під люмінесцентним мікроскопом і візуальні спостереження дозволяють пояснити зниження пустотности відкладенням на поверхні зерен важких фракцій УВ. У той час як легкі фракції, що киплять...
Тип карбонатного колектора Тип карбонатного колектораУ карбонатних шарах зі споконвічно гарною пористістю й проникністю в переважній більшості випадків породи, незважаючи на інтенсивну постседиментационную преосвіченість, негативно...
 
Copyright (c) 2009