Нафтогазоносність карбонатних формацій
Принципи вивчення
Для порід доманикового обрію істотну роль у формуванні корисної ємності грають як мезо-, так і мікротекстури. У стані тектонічного спокою, що характерний для сучасного етапу геологічної історії, заміряний розмір пор і величина ослаблених зон, подання про які виходить при вивченні шліфів і знімків з Рема на електронному обчислювальному пристрої " Кван-Тимет-720"', дозволяють оцінити потенційні можливості порід як колекторів нафти й газу

Підводячи підсумки мінералогічного й експериментального вивчення впливу глинистих мінералів на формування корисної ємності карбонатних порід, можна констатувати, що воно визначається головним чином її типом і формою розподілу в ній глинистої речовини.

Залежно від розміру фрагментів і генезису (органогенний або хемогенний), а також від співвідношення глинистих і органічних компонентів корисна ємність карбонатних порід або повністю визначається текстурною неоднорідністю, або остання збільшує корисну ємність за рахунок ослаблених зон. У породах доманикового обрію вся корисна ємність обумовлена текстурною неоднорідністю на мезо й мікро рівні. Про цьому красномовно говорять величини проникності, заміряні в керні (1-50,10 напівтемних ), які не можуть забезпечити дебкты, одержувані при розробці родовищ у колекторі даного типу.

Що ж стосується грубозернистих органогенних, органогенно-уламкових або оолітових карбонатних порід, те наявні в їхній сполуці глинисті мінерали збільшують їхню ємність відповідно до описаного вище закономірностями, установленими експериментально й випливають із форми їхнього розподілу між фрагментами. Але мезо текстурам у цьому процесі належить провідна роль. Проміжне положення займають породи, у яких у породообразующем кількості присутні органогенні фрагменти й хемогенний тонко-, середньо- або грубозернистий карбонат.

У таких породах роль ослаблених зон на мікро рівні знижується від мікро- до грубозернистимим тридцятилітнім порід у міру збільшення їхньої кількості. У цьому ж напрямку зростає роль ослаблених зон на мезо рівні. Принципи вивчення литологических змін нафтоносних карбонатних порід при тепловому впливі. У нашій країні й за рубежем досить широко розвинені так звані "нові" методи розробки нафтових родовищ. Серед них найпоширеніші теплові.

Так, при розробці покладів нафти за допомогою внутріпластового горіння, впливу пором і т.д. нафта міняє свої фізичні властивості, стає менш в'язанням, більше рухливий і, отже, легше витісняється з колектора. Крім безпосереднього впливу на нафту при розробці покладів тепловими методами на ефективність її витиснення часто істотно впливає зміна літолого-фізичних властивостей її порід, що вміщають.
Кіл. сторінок: 1 2 3
Гідрогеологічна обстановка Гідрогеологічна обстановкаЗ урахуванням наведених даних, для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт у мендымско-турнейской карбонатній товщі складної будови в межах найбільш перспективних...
Контактні дані Москва, Шаболовка вул., 34
Телефон: +7 (495) 607 95 73
Факс: +7 (495) 615 27 23
Вивчення шпар Вивчення шпарЗ'ясувалося, що між кількістю й інтенсивністю поглинань бурового розчину при проходці окремих пачок верхнемеловых порід і одержанням припливу нафти з них існує прямо пропорційний зв'язок....
Термічна обробка Термічна обробкаВивчення шліфів під люмінесцентним мікроскопом і візуальні спостереження дозволяють пояснити зниження пустотности відкладенням на поверхні зерен важких фракцій УВ. У той час як легкі фракції, що киплять...
Тип карбонатного колектора Тип карбонатного колектораУ карбонатних шарах зі споконвічно гарною пористістю й проникністю в переважній більшості випадків породи, незважаючи на інтенсивну постседиментационную преосвіченість, негативно...
 
Copyright (c) 2009