Нафтогазоносність карбонатних формацій
Пошук скупчень вуглеводнів
У цей час розміри останніх визначаються діаметром керна й конструктивних можливостей приладів, тому вивчаються або зразки кубічної форми з довжиною ребра 5 див, або керни, максимальний діаметр яких не перевищує 9 див.

У шарах же довжина тріщин становить кілька метрів, а іноді й десятки метрів. Таким чином, проникність керна тріщинуватої породи не можна ототожнювати із проникністю продуктивного шару. Варто враховувати невитриманість тріщин, мінливість їхньої морфології, довжини, розкриття й сообщаемости на порівняно невеликих відстанях.

У зв'язку із цим виникла необхідність знайти спосіб обробки результатів лабораторного дослідження тріщинуватості порід, що дозволяє на основі визначень по окремих зразках оцінити фільтраційні властивості шарів у цілому. Насичення порід люмінофором дозволяє виявити в зразках кубічної форми відкриті тріщини із внутрішньою ємністю й, навпаки, виключити поверхневі, а також визначити параметри тріщинуватості: кількість тріщин, їхню довжину, поверхневу щільність по гранях і середню за зразком. Одержувані кількісні показники характеризують окремий зразок.

За цим даними можна математично встановити ймовірність утворення в шарі зв'язаної провідної системи тріщин. Таким чином, завдання зводиться до визначення величин 2 і 1, що докладно розглянуто в роботі. Оцінка тріщинуватості продуктивних відкладень пермо-карбону родовища Карачаганак методом насичення зразків люмінофором з наступною статистичною обробкою результатів зазначеним способом дозволила виявити широку й повсюдну присутність тріщин у продуктивній товщі.

Довести єдину будову природного резервуара за рахунок розвитку тріщин у прослоях низкопористых порід і розрахувати трещинную проникність ряду інтервалів. Установлено, що тріщини мають різноманітну морфологію, що залежить від речовинної сполуки порід, їхнього генезису, текстурно-структурних особливостей, мінералогічної сполуки речовини, що заповнює (сульфатні мінерали, кальцит, кремній).

У карбонатних відкладеннях родовища переважають тріщини похилого й горизонтального орієнтування, вертикальні поширені менше. Орієнтування й розкриття тріщин зберігаються й на глибинах до 5000 м. Тріщини виявлені в щільних, низкопористых і высокопористых різницях. Морфологія й орієнтування тріщин у них близькі, величини поверхневої щільності знижуються від 4,9 до 0,14 див/див. пористість збільшується від 2,1 до 19%. Діапазон зміни розкриття тріщин 10-60 напівтемні, одиничні значення досягають 140 напівтемних у різницях, подвергшихся выщелачиванию. Ємність тріщин коливається від 0,5 до 2,8%.
Кіл. сторінок: 1 2 3
Гідрогеологічна обстановка Гідрогеологічна обстановкаЗ урахуванням наведених даних, для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт у мендымско-турнейской карбонатній товщі складної будови в межах найбільш перспективних...
Контактні дані Москва, Шаболовка вул., 34
Телефон: +7 (495) 607 95 73
Факс: +7 (495) 615 27 23
Вивчення шпар Вивчення шпарЗ'ясувалося, що між кількістю й інтенсивністю поглинань бурового розчину при проходці окремих пачок верхнемеловых порід і одержанням припливу нафти з них існує прямо пропорційний зв'язок....
Термічна обробка Термічна обробкаВивчення шліфів під люмінесцентним мікроскопом і візуальні спостереження дозволяють пояснити зниження пустотности відкладенням на поверхні зерен важких фракцій УВ. У той час як легкі фракції, що киплять...
Тип карбонатного колектора Тип карбонатного колектораУ карбонатних шарах зі споконвічно гарною пористістю й проникністю в переважній більшості випадків породи, незважаючи на інтенсивну постседиментационную преосвіченість, негативно...
 
Copyright (c) 2009