Нафтогазоносність карбонатних формацій
Метод вивчення
Правильне й повне пізнання породи створюється синтезом всіх доступних у цьому випадку методів вивчення, першим і головним з яких є уважне мікроскопічне вивчення. При виявленні умов утворення карбонатних порід не можна обмежуватися деякими відомостями, отриманими при вивченні шліфів або окремих зразків порід, а необхідно залучати великий комплекс різноманітних генетичних даних".

У вітчизняній літології прийнятий структурно - генетичний підрозділ вапняків. Найбільш простий і широко вживаний варіант запропонований. Залежно від особливостей будови карбонатних порід у кожному конкретному регіоні дана схема може бути деталізована й відповідним чином змінена.

Відповідно до цим різні карбонатн масиви можна розділити на кілька великих основних типів: органогенні, органогенно-уламкові, органогенно^-хемогенні. Крім того, як самостійні типи виділені ерозійний і тектонічний. Подальше розмежування ведеться по способі нагромадження матеріалу. Для органогенного типу 1 їх два істотно різних: А - вільні поселення організмів, що дають прижиттєві їхні скупчення, і Б - будівлі, утворені їхніми прижиттєвими наростаннями.

До органогенно-уламкового віднесені всі карбонатні масиви, що сформувалися в результаті руйнування карбонатних товщ (А) і перемыва органогенного й іншого карбонатного матеріалу (Б), тобто аккумулятивные й намивні скупчення. Органогенно-уламкові утворення розвинені чи не більш широко, ніж багато хто з органогенних, але незрівнянно менше вивчені.

В органогенно-хемогенному типі, очевидно, можна виділити масиви А, що утворилися в результаті нагромадження обложених біохімічним шляхом карбонатних илов і тонкої карбонатної суспензії, а також масиви Б, що виникли в результаті постседиментационной карбонатизации різних карбонатних і карбонатно-терригенных порід, особливо алевролітів і піщаників з детритом і карбонатними уламками. Назви типів П и Ш дані із приставкою органогенно, тому що в чистому виді уламковий і хімічний способи карбонатонакопления досить рідкі.

Звичайно в карбонату нагромадженні будь-якого типу завжди якоюсь мірою беруть участь організми. Це в різному ступені перемитий і стертий детрит або уламки органогенних порід, самі організми в якійсь кількості, наприклад, планктонні, продукти їхньої життєдіяльності. При хімічній садці особливо важлива роль бактерій, і, можливо, деяких інших організмів. Відомо, що спроби одержати у вакуумних умовах осадження оолітових опадів показали неможливість цього процесу в стерильному хімічному середовищі.
Кіл. сторінок: 1 2 3
Гідрогеологічна обстановка Гідрогеологічна обстановкаЗ урахуванням наведених даних, для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт у мендымско-турнейской карбонатній товщі складної будови в межах найбільш перспективних...
Контактні дані Москва, Шаболовка вул., 34
Телефон: +7 (495) 607 95 73
Факс: +7 (495) 615 27 23
Вивчення шпар Вивчення шпарЗ'ясувалося, що між кількістю й інтенсивністю поглинань бурового розчину при проходці окремих пачок верхнемеловых порід і одержанням припливу нафти з них існує прямо пропорційний зв'язок....
Термічна обробка Термічна обробкаВивчення шліфів під люмінесцентним мікроскопом і візуальні спостереження дозволяють пояснити зниження пустотности відкладенням на поверхні зерен важких фракцій УВ. У той час як легкі фракції, що киплять...
Тип карбонатного колектора Тип карбонатного колектораУ карбонатних шарах зі споконвічно гарною пористістю й проникністю в переважній більшості випадків породи, незважаючи на інтенсивну постседиментационную преосвіченість, негативно...
 
Copyright (c) 2009