Нафтогазоносність карбонатних формацій
Хроностратиграфия
Якщо фаціальна сполука ЭЦКЛ обумовлена морфологією дна й гідродинамікою середовища опадонакопичення, то потужність ЭЦКЛ визначається динамікою тектонічних блоків Залежно від гіпсометричного положення й активності тектонічних опускань удалося виявити наступні ділянки палео структур: високий стабільний; дуже що слабко поринає; високий слабко поринає; високий активно поринає; знижений і низький.

Темп занурення двох останніх не має вирішального значення. Кожному з виділених ділянок палео структури відповідають локальні фаціальний^-фаціальні-структурно-фаціальні зони з характерним набором текстурно-генетичних типів порід. Палео рельєф дна басейну являв собою слабко горбисту рівнину, підвищені ділянки якої перебували вище базису дії хвиль, про що свідчить широкий розвиток порід з нешаруватими грудкуватими брекчиевидными й масивними текстурами.

У самих занурених ділянках басейну глибина моря не перевищувала 60-70 м, що відповідає нижній границі поширення синьо-зелених водоростей, що утворять тонкі слані в глинистих відносно депрессионных розрізах. У процесі нагромадження реперної частини ЭЦКЛ глибина моря зростала, але підвищені ділянки палеорельефа не опускалися нижче базису дії хвиль. На самих мілководних ділянках у підставі ЭЦКЛ відкладали карбонатні брекчии, нагору по розрізі й латерали поступово заміщаються грудкуватими брекчиевидными глинистими строматолітами.

На знижених і низьких ділянках палео структур накопичуються переважно шаруваті глинисті різниці, а брекчии в підставі циклитов поступаються місцем микритовым прослоям, збагаченим терригенным матеріалом. Нагромадження надреперної частини ЭЦКЛ характеризувалося скороченням принесення в басейн терригенного матеріалу, що обумовило повсюдне нагромадження слабоглинистых різниць, за винятком низьких ділянок палео структур, де глинястість розрізу не змінилася.
Кіл. сторінок: 1 2 3 4
Гідрогеологічна обстановка Гідрогеологічна обстановкаЗ урахуванням наведених даних, для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт у мендымско-турнейской карбонатній товщі складної будови в межах найбільш перспективних...Красивые сумки http://brendmag.com.ua/shop/category/13-brendovie-sumki.html клац.
Контактні дані Москва, Шаболовка вул., 34
Телефон: +7 (495) 607 95 73
Факс: +7 (495) 615 27 23
Вивчення шпар Вивчення шпарЗ'ясувалося, що між кількістю й інтенсивністю поглинань бурового розчину при проходці окремих пачок верхнемеловых порід і одержанням припливу нафти з них існує прямо пропорційний зв'язок....
Термічна обробка Термічна обробкаВивчення шліфів під люмінесцентним мікроскопом і візуальні спостереження дозволяють пояснити зниження пустотности відкладенням на поверхні зерен важких фракцій УВ. У той час як легкі фракції, що киплять...
Тип карбонатного колектора Тип карбонатного колектораУ карбонатних шарах зі споконвічно гарною пористістю й проникністю в переважній більшості випадків породи, незважаючи на інтенсивну постседиментационную преосвіченість, негативно...
 
Copyright (c) 2009