Нафтогазоносність карбонатних формацій
Вивчення шпар

Установлення кореляційних зв'язків між усередненими значеннями параметрів трещинных колекторів і мобільністю меж блокових зон по території Терско-Сун-Жіночого нафтогазоносного району дозволило зробити майданний прогноз зон розвитку трещинных колекторів з орієнтовною оцінкою їхніх параметрів. Такими перспективними ділянками є Северо-Датыхский, Центрально-Алханчуртовский, Южно-Ханкальский і Шалинский. Таким чином, запропонована блокова модель трещинного колектора має не тільки теоретичне, але й практичне значення

Роль постседиментационных процесів у формуванні порового простору карбонатних порід
Відкриття нових покладів нафти в карбонатних відкладеннях різних стратиграфических підрозділів фанеро-зоя в СССР і за рубежем визначає інтерес до їх детального й всебічного вивчення.

Роль скупчень вуглеводнів у карбонатних товщах у приросту їхніх запасів постійно зростає. Науково обґрунтовані пошукові й розвідницькі роботи на нафту й газ немислимі без установлення закономірності формування й поширення порід-колекторів, що може бути досягнуто лише при комплексному підході

На сучасному етапі розвитку нафтової геології рішення цієї складної проблеми неможливо без обліку ступеня преосвіченості порід-колекторів. У цей час завдяки роботам литологов-нафтовиків стало загальновідомим подання про тривалу історію формування карбонатної породи як колектора нафти, газу або води

Розглянемо вплив постседиментационных перетворень на колекторські параметри карбонатних порід, що формувалися в різних фаціальних обстановках і споконвічно що різко відрізняються друг від друга ємнісними й фільтраційними властивостями, на прикладі девонських і кам'яновугільних відкладень сходу Російської платформи й палеозойських порід проміжного тектонічного комплексу південно-сходу Західно-Сибірської плити. Для більшої наочності опишемо крайні члени безперервного ряду, у якому значення первинної пористості й проникності убувають залежно від умов опадоутворення

Породи першого типу накопичувалися в мілководної, добре аэрируемой середовищу з активною гідродинамікою. Це уламкові, органогенно-детритовые й оолітові илы з невеликим змістом первинного мікрозернистого карбонатного й глинистого матеріалу. Гарна відсортованість уламків карбонатних порід, кістякових залишків організмів, наявність у них природних порожнеч, а також малий зміст або відсутність цементуючої основної маси створили передумови для формування высокопористых і проникних порід.

Роль постседиментационных змін у породах-колекторах такого типу зводилася переважно до заповнення їхнього пустотного простору різними мінеральними новотворами, тобто до скорочення їхнього ємнісного простору, аж до перетворення в щільні різниці. Однак, як показали наші дослідження, вплив постседиментационных перетворень виявилося неоднозначним.

Крім заліковування порожнеч, у породах відбувалися кількаразове розчинення карбонатного, а на останньому етапі й сульфатному матеріалі, перекристалізація, трещинно- і стило лита утворення, що вело до збільшення пустотного простору й поліпшенню сообщаемости окремих пор і каверн. Співвідношення процесів, що приводять, з одного боку, до скорочення об'єму порожнеч або ускладненню їхньої конфігурації, а з іншого боку - до появи нових фільтруючих каналів і збільшенню корисної ємності карбонатних порід, визначає сучасний вигляд колектора
Кіл. сторінок: 1 2 3
Гідрогеологічна обстановка Гідрогеологічна обстановкаЗ урахуванням наведених даних, для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт у мендымско-турнейской карбонатній товщі складної будови в межах найбільш перспективних...
Контактні дані Москва, Шаболовка вул., 34
Телефон: +7 (495) 607 95 73
Факс: +7 (495) 615 27 23
Вивчення шпар Вивчення шпарЗ'ясувалося, що між кількістю й інтенсивністю поглинань бурового розчину при проходці окремих пачок верхнемеловых порід і одержанням припливу нафти з них існує прямо пропорційний зв'язок....
Термічна обробка Термічна обробкаВивчення шліфів під люмінесцентним мікроскопом і візуальні спостереження дозволяють пояснити зниження пустотности відкладенням на поверхні зерен важких фракцій УВ. У той час як легкі фракції, що киплять...
Тип карбонатного колектора Тип карбонатного колектораУ карбонатних шарах зі споконвічно гарною пористістю й проникністю в переважній більшості випадків породи, незважаючи на інтенсивну постседиментационную преосвіченість, негативно...
 
Copyright (c) 2009