Нафтогазоносність карбонатних формацій
Гідрогеологічна обстановка
З урахуванням наведених даних, для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт у мендымско-турнейской карбонатній товщі складної будови в межах найбільш перспективних для пошуків литолого-стратиграфических покладів

УВ у Волго-Уральській провінції потрібен повторний аналіз уже наявних великих геолого-геофізичних матеріалів, даних випробування шпар, матеріалів, що характеризують породи-покришки й породи-колектори, гідрогеологічної обстановки й т.д., але на основі результатів, що з'явилися, досліджень по зональної хроностратиграфии.

Це дозволить виявити не тільки ядра масивів, але й примикають до них або облекающие їх клиноформенные тіла, що є перспективними для пошуку покладів УВ, а також більш обґрунтовано визначити місце розташування пошукових шпар. При буравленні шпар розкриття перспективних інтервалів щоб уникнути поглинань розчину доцільно проводити з використанням спеціальних промивних рідин, що дасть можливість одержати при випробуванні більше об'єктивну інформацію про характер їх насичення

Оцінка перспектив нафтогазоносності верхнедевонско-турнейских карбонатних відкладень Волго-Уральської провінції, проведена вперше виходячи з аналізу результатів вивчення зональної хроностратиграфии, показала, що їхні потенційні можливості відносно пошуку литолого-стратиграфических покладів нафти й газу далеко не вичерпані

У статтях справжнього збірника порушені як теоретичні, так і практичні питання. Розгляд особливостей фаціального й формаційного аналізів показало, що обоє вони є системними, близькими між собою за методикою обробки первинного матеріалу, але відрізняються поставленими завданнями.

Від типу формації залежить розміщення проникних, напівпроникних і пачок, що екранують. Разнонаправленные дії геологічних, фізико-хімічних і термодинамічних факторів впливають на колекторські властивості карбонатних відкладень і від їхнього впливу залежить оцінка колекторських властивостей карбонатних товщ.
Кіл. сторінок: 1 2 3
Гідрогеологічна обстановка Гідрогеологічна обстановкаЗ урахуванням наведених даних, для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт у мендымско-турнейской карбонатній товщі складної будови в межах найбільш перспективних...
Контактні дані Москва, Шаболовка вул., 34
Телефон: +7 (495) 607 95 73
Факс: +7 (495) 615 27 23
Вивчення шпар Вивчення шпарЗ'ясувалося, що між кількістю й інтенсивністю поглинань бурового розчину при проходці окремих пачок верхнемеловых порід і одержанням припливу нафти з них існує прямо пропорційний зв'язок....
Термічна обробка Термічна обробкаВивчення шліфів під люмінесцентним мікроскопом і візуальні спостереження дозволяють пояснити зниження пустотности відкладенням на поверхні зерен важких фракцій УВ. У той час як легкі фракції, що киплять...
Тип карбонатного колектора Тип карбонатного колектораУ карбонатних шарах зі споконвічно гарною пористістю й проникністю в переважній більшості випадків породи, незважаючи на інтенсивну постседиментационную преосвіченість, негативно...
 
Copyright (c) 2009